1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Stigselvvassdraget

Stigselvvassdraget er ca 40km langt, fra Rislåknuten i Birkenes kommune til utløpet ved Kaldvell i Lillesand kommune. Nedbørsfeltets areal er ca 75 km2.

I Lillesand kommune finner du disse vannene, tjønnene og elvestykkene langs vassdraget:

  • Lille Eftevann
  • Store Eftevann
  • Grimeelva
  • Østre Fjellvann
  • Froholttjønna
  • Budalstjønna
  • Vestre Grimevann: 43,63 MOH største dybde: 56 m
  • Østre Grimevann 43,61 MOH største dybde: 105m
  • Skjebbetjønn
  • Eftevann (ved Bjørkestøl)
  • Kaldvellelva

Det er fisk alle disse stedene unntatt i Skjebbetjønn. Fiskekortet gjelder alle stedene unntatt Østre Fjellvann.

Målestaven for vannhøyde ved Kaiasfjell i Vestre Grimevann


Oppdatert 11.07.02 Webmester.