1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Redskap

Fiskekort gir rett til å drive tradisjonelt stangfiske med:

 • krok
 • sluk
 • spinner
 • flue

Som en prøveordning er det i tillegg tillatt å fiske med oter

 

Det er IKKE tillatt å benytte:

 • redskap (som for eksempel garn, ruser, not, bakke, osv)
 • tekniske hjelpemidler (som for eksempel kunstig lys, ekkolodd, dypvannsrigg, osv)

Oppdatert 18.08.02 Webmester.