1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT

 

GRIMEVANN FISKELAG


Fiske for funksjonshemmede

Langs Vestre Grimevann går vei og skogsbilvei langs vannet i om lag 8 km. Flere steder, særlig i Bukilen kan bevegelseshemmede i rullestol komme helt ned til vannkanten. Best er nok forholdene på Synningtangen (ofte kalt Bjørketangen) og på Furuodden. Se siden om Bukilen og kartet der.

På Kaldvell nederst i vassdraget er det bygget en egen fiskeplattform for funksjonshemmede. Det er gode parkeringsmuligheter like ved.

Hjertelig velkommen!

 

Oppdatert 11.07.02 Webmester.