1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Båtbruk

I følge Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og drikkevannsforskriftene for Grimevannene er det kun tillatt å bruke båt med motor til drift av eiendommene og ferdsel for fastboende. Foruten grunneierne, er det bare fiskeoppsynet som har anledning til å bruke motorbåt.

Minstergrensen for at motorisert ferdsel på et innlandsvann skal være tillatt for almennheten er at vannet har et areal på 2,0 km2. Ingen av vannene i vassdraget er større enn denne minstegrensen. Vestre Grimevann er omlag 1,6 km2 og den nordre halvdelen av Østre Grimevann som ikke er klausulert av drikkevannsbestemmelsene er omlag 1,7 km2.

Det er derfor ikke anledning til å bruke påhengsmotor til fiske og fritid. Det er heller ikke tillatt å bruke elektrisk motor. Selv om den er stillegående, er også elektriske motorer forbudt i følge Friluftsloven. Årsaken er først og fremst at en båt med motor (uansett type) har mye større rekkevidde enn en robåt. Dyre og fuglelivet forstyrres ikke først og fremst av lyden fra ferdsel. Det er syn eller lukt av menneskene som gjør at dyr og fugler flykter. I Grimevannet er det først og fremst storlommen og strandsvalene som forstyrres av mennesker i båt.

Båter eller kanoer som blir henlagt ved Grimevannene blir hentet uten nærmere varsel og levert som hittegods. Tar du derimot kanoen/robåten med deg hjem igjen, er du hjertelig velkommen til å fiske fra den.

Oppdatert 26.04.08 . Webmester.