1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAK

 

GRIMEVANN FISKELAG


Drikkevann - bading

Drikkevann. Grimevannene er drikkevannskilde for Lillesand kommune. Derfor er det lagt restriksjoner på utbygging og på turisme. Enkeltpersoner kan allikevel fritt benytte området til ordinært friluftsliv. Motorisert ferdsel på vannet til friluftsformål er ikke tillatt.

Bading. Det er ingen restriksjoner mot bading for privatpersoner. Bading i organiserte former er ikke tillatt.

Oppdatert 11.05.05 Webmester.