1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT

 

GRIMEVANN FISKELAG


Gyldighetsområde

Fiskekortet gjelder hele Stigselvvassdraget innen Lillesand kommunes grenser, med unntak av Østre Fjellvann og fisketrappen på Kaldvell.

Strandlinjen er til sammen 100km når en tar med alle bukter og odder. Regner en med øyer og elvestrekninger blir det 200km å fiske langs !!!

Den eneste begrensningen på gyldighetsområdet er 150m-sonene rundt gårdsbrukene der Friluftsloven ikke tillater ferdsel. Det er heller ikke tillatt å gå over dyrket mark.

Det er ikke tillatt å fiske nærmere bebodd bebyggelse enn 150m og ikke ved innmark.

 

Oppdatert 11.07.02 Webmester.