1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Bål og skogbrann

Det er forbudt ved lov å tenne bål i tiden 15. april til 15. september i skogsmark eller nær skogsmark - det vil si overalt langs vassdraget. Personer som gjør opp åpen ild i dette tidsrommet vil bli politianmeldt. (Du kan søke om lov i særlige tilfeller dersom både brannmesteren i Lillesand og grunneieren tillater det.)

Det selvsagt heller ikke lov å gjøre opp bål i vannkanten. Det er de små drivende gnistene i røyken som er farlige når de daler ned flere hundre meter unna bålet.

På bildet over kan du kanskje skimte bålet på Bjørketangen i Buene innimellom trærne. Fotografiet er tatt midt i forbudsperioden, i en tørkeperiode i juli da det ble sent ut daglige skogbrannvarsler på radio og fjernsyn! Det er bare noen få år siden det var en skogbrann her (som heldigvis ble slukket raskt).

Vi er svært redde for skogbrann. Det har vært flere større skogbranner ved Grimevannene. Flere hundre dekar skog er ødelagt. For noen år tilbake ble en verdifull tømmerbygning fra 17-hundretallet totalskadet på grunn av en skogbrann. Skogbrannen stammet fra et kaffebål.

Det verste ved en slik katastrofe er allikevel ikke materielle verdier som går tapt. Det frykteligste ved en skogbrann er de tusenvis av fugleunger og smådyr som blir levende brent.

Det skal svært lite til. En hyggelig kveld er det lett å glemme at en liten gnist fra bålet kan drive flere hundre meter før den daler ned igjen. Det eneste som ikke avgir slike gnister er grillbriketter.

Det er ikke mulig for Oppsynet eller grunneierne å ha et tilstrekkelig godt vakthold mot bålbrenning. Vi ber derfor publikum, og særlig dere som fisker, om å hjelpe oss. Dersom du observerer bål i forbudstiden, så si fra på stedet, eller meld fra til brannvesenet eller politiet.

Det er tillatt å gjøre opp bål i vinterhalvåret, i tidsrommet 16. september til 14. april. Bruk gjerne tørre kvister du finner som ved, men ikke ta dem fra de vakre gamle furutrærne langs strandkanten.

Gjør ikke opp bål på svabergene langs vannet. Hvert bål lager tydelige merker i fjellet fordi steinen smuldrer opp pga varmen.

Svaberg på Ytre Vassnes i Østre Grimevann med fire forskjellige bålplasser som hver har skadet steinen.

Tre bålplasser like ved siden av hverandre på Grimøya.

Oppdatert 11.05.05 Webmester.