1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Fiske i Kaldvellelva

Vannkvalitet. Etter mange års arbeid med kalking i Grimevannene og i tilførselsbekker, er vannkvaliteten blitt så god at det er kommet fisk igjen i Kaldvellelva. Også sjøørreten går opp så langt som til Sliperifossen og kan fiskes i sesongen.

pH i Kaldvellelva siste 25 år (rød linje markerer grensen for at aure kan overleve)

Fisket i Kaldvellelva er blitt meget populært og er et glimrende eksempel på at det alminnelige publikum nyter godt av sine skattepenger gjennom den støtten Fiskelaget har fått til sitt arbeid fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.

Skitt fiske. Det er også svært hyggelig å se at mange storfiskere og andre fiskeentusiaster i sportsfiskeforeningen ”Skitt fiske” i Lillesand benytter seg flittig av tilbudet om fiske i Kaldvellelva. De lager også fine aktiviteter for medlemmene og for publikum for øvrig.

Fiskebestemmelser i Kaldvellelva. Ovenfor Sliperifossen er fiske tillatt hele året som i vassdraget for øvrig. På grunn av nasjonale bestemmelser om fiske på sjøørret gjelder andre regler nedenfor Sliperifossen. Nedenfor Sliperifossen er det kun tillatt å fiske i den perioden Fylkesmannen har fastsatt: 15. maii til 15. september. Alt fiske er forbudt i samme område fra 16. september til 14. mai.

Vannkvalitet i Kaldvellelva mai 2000
pH: 6.06
Alkalitet: 0.050 mmol/l
Kalsium (Ca): 2.21 mg/l