1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG

Kalking - Vannkvalitet - Fiskekortkortstatistikk

Fiskelaget arbeider med en rekke aktiviteter, men en av våre viktigste oppgave er å opprettholde den høye vannkvaliteten for fisken, når vi etter mange års arbeid har fått den tilbake i hele vassdraget. Det viktigste enkelttiltaket er kalking. Men en rekke andre aktiviteter inngår også. Bildene nedenfor viser opprenskningsarbeider i kanalen mellom Østre og Vestre Grimevann og restaureringen av Lindvannsstemmen som Fiskelaget gjennmførte i 1998.

Bildet nedenfor er fra Lindvannsstemmen som ble satt i stand av Fiskelaget i 1998.


KALKING UTFØRT AV FISKELAGET SISTE 10 ÅR

År

Fullkalking fra båt

Bekkekalking

Støtte fra Fylkesmannen

1995

123 tonn*

180 tonn

106 956 kr

1996

42 tonn

150 tonn

64 606 kr

1997

35 tonn

100 tonn

47 948 kr

1998

35 tonn

50 tonn

38 467 kr

1999

36 tonn

50 tonn

 

2000

32 tonn

50 tonn

48 645 kr

2001
45 tonn
50 tonn
 
2002
43 tonn
50 tonn

 

2003
43 tonn
50 tonn

 

2004
45 tonn
50 tonn

 

2005
 
 

 

* Inkl 80 tonn i Østre Grimevann
** Av dette er ca 8 tonn brukt til kalking av Eftevann (ved Skytebanen)


VANNKVALITET

 

Vannkvaliteten registreres jevnlig flere steder i Vassdraget. Ovenfor vises pH for utløpet av Østre Grimevann, der Kaldvellelva starter. Tabellen nedenfor viser også utviklingen av pH.
 

Vestre Grimevann. pH ved utløp i Østre G.

Østre Grimevann. pH ved utløp i Kaldvellelva

1975

 

4,8

1986

 

4,8

1991

6,1

5,1

1992

 

5,2

1993

6,2

5,7

1994

6,3

5,6

1995

6,3

5,7

1996

6,5

6,6*

1997

6,5

6,4

1998

6,4

6,2

1999

6,4

6,2

2000

6,4

6,1

2001

5,8

6,3
2002
6,6
6,1
2003
6,6
6,1
2004
   

* I juni 1995 starter kalkdossereren i Øvres Stigselva opp. Oktober samme år fullkalkes Østre Grimevann.


KORTSALG

En annen hovedaktivitet er å gjøre fisket tilgjengelig for lokalbefolkningen. Vi selger landets billigste fiskekort og har stor omsetning sammenliknet med andre nabovassdrag:

År

Dagskort

Sesongkort

Herav gratis Barnekort

Sum

1995

63

204

37

267

1996

41

166

54

201

1997

70

235

84

305

1998

46

167

46

213

1999

15

203

60

218

2000

21

204

19

223

2001

18
159
10
178

2002

3
149
21
152

2003

5
152
37
157

2004

6

206

44

212
 

Oppdatert 05.06.02 Webmester.