1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Kulturlandskapet ved Grimevannene

Landhevningen har etter istiden løftet området - som en gang lå under havet - til ca 43 meter over havflaten i dag. Funn av flintgjenstander fører bosetningen tilbake til steinalderen. På Grimenes ligger det en gravplass fra folkevandringstiden. I vikingtiden var Grimevannene en viktig ferdselsvei. Klebersteinsbruddet på Vatne og gravhauger på Grimenes vitner om aktivitet. Etter svartedauden ble gårdene igjen ryddet. Flere av dem har vært i familienes eie i over 400 år. Kulturlandskapet bærer preg av en bærekraftig og langsiktig forvaltning. Området er i dag lite skjemmet av skogsdrift med hogstmaskiner, sprøyting av ungskog, skjemmende bilveier eller utbygging. På brukene rundt Grimevannene bor det for tiden ca 35 mennesker.

 

Oppdatert 11.07.02 Webmester.