1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Stigselvboken og Stigselvkartet

Stigselvboken. Med støtte fra Lillesand kommune og Grimevann fiskelag, har Per Mollatt og Anders Grimnes gitt ut en bok om Stigselvvassdragets kulturhistorie.

Stigselvkartet. Det er samtidig gitt ut et kulturhistorisk kart over vassdraget.

Bok og kart fås kjøpt i Lillesands Sparebank. Her selges også flere kulturhistoriske publikasjoner om Kaldvell, nederst i vassdraget.

Oppdatert 11.07.02 Webmester.