1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG

Kart og fagrapporter

KART
Rapportene gjengis med tillatelse av forfatterne og kan lastes ned til fri bruk av skoler og privatpersoner.

Fiskekart Østre Grimevann og Vestre Grimevann (2MB)
Kulturkart over Stigselvvassdraget Lavoppløslig (300 kB) - 150 dpi ( 1,2 MB) - Trykkvalitet (15 MB) Kartet er i tilnærmet A3-format. Velg "Tilpass til papir" ved utskrift.
Kartene kan også kjøpes i Rådhuset til kostpris.

FAGRAPPORTER
Rapportene gjengis med tillatelse av forfatterne og kan lastes ned til fri bruk av skoler og privatpersoner.
- Reidar Borgstrøm: Fiskesamfunna i Austre og Vestre Grimevatn 2004. Universitet for miljø og biovitenskap, 2005.
- Einar Kleiven: Prøvefiske i Vestre og Austre Grimevatn 2003.
Norsk institutt for vannforskning - NIVA, 2004
- Einar Kleiven: Kalkingsresponsar på ulike fiskeartar i Vestre og Austre Grimevatn, Lillesand, og historia om lagesilda på Sørlandet. (25 MB)
Norsk institutt for vannforskning - NIVA, 1999
- Vassdragsplan for Stigselvvassdraget (15 MB)
Lillesand, Birkenes og Grimstad kommune, 1996

BILDER

Fra "Kanalen":

Beverstem i Urdalsbekken:

Restene av Kistestemmen i Lindvannet:

Dyreliv og folkeliv ved Vestre Grimevann:

 

Kart: Lillesand kommune Foto: Anders Grimnes

Oppdatert 05.06.02 Webmester.