1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Grimevann Fiskelag
er en sammenslutning av de 15 grunneierne som eier Stigselvvassdraget med Østre Grimevann, Vestre Grimevann og Kaldvellelva i Lillesand kommune. Fiskelaget arbeider aktivt med vannkvalitet, fiskekulturtiltak og natur- og kulturlandskapet langs vassdraget. Fiskelaget tilbyr publikum fritidsfiske i hele vassdraget til en symbolsk pris.

Aktiviteter. Siden 1955, har gårdbrukerne ved Grimevannene solgt fiskekort og drevet kulturtiltak for å gjøre fiske i Grimevannene tilgjengelig for allmennheten og for å motvirke skadene fra den sure nedbøren. Grimevann Fiskelag driver fortsatt et omfattende arbeid for å bedre vilkårene for fiskestamme og fiskere:

  • rensking av gytebekker
  • restaurering av vassdragsløp
  • restaurering av stemmer
  • kalking av tilførselsbekker om fører surt vann og av gytestrender (røyr)
  • fullkalking av Østre og Vestre Grimevann med tilskudd fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • utsetting av stedegen fisk i områder med svak fiskestamme
  • kontinuerlig prøvetaking og overvåking av vannkvalitet
  • salg av fiskekort
  • fiskeoppsyn
  • skogbrannvakt
  • informasjonsarbeid
  • planarbeid ved utarbeidelsen av Vassdragsplan for Stigselvvassdraget
  • kulturhistorisk arbeid med utgivelse av bok og kart om Stigselvvassdraget
  • flerbruksplan for friluftsliv i Bukilen
  • tilrettelagte fiskeplasser for bevegelseshemmede i Vestre Grimevann og i Kaldvellelva
  • skoletjeneste for Møglestu videregående skole - tilrettelagt undervisning i friluftsliv
  • skoletjeneste for Tingsaker skole - friluftsliv

Arbeidet foregår kontinuerlig blant grunneiere og andre ildsjeler. Personer som har lyst til å gjøre en innsats kan kontakte fiskelagets leder.

Økonomi. Alle inntektene fra fiskekortslaget har hittil vært benyttet til å gjennomføre Fiskelagets aktiviteter, siden ingen grunneiere har ønsket å hente ut personlige inntekter fra lagets virksomhet. Fiskelaget mottar også støtte fra Fylkesmannen i Aust-Agder til kalkingstiltakene i vassdraget.

Styre 2005
Anders Grimenes, leder
Arne Auen Grimenes, sekretær
Per Tollef Knudsen, kasserer
Sverre Steen Vennesland styremedlem
Signe Thingsbæk varamedlem

Revisor er Dagfinn Grimenæs

Grunneiere

 • Tingsbekk: Gunn Borgersen og Oddbjørn Thingsbæk
 • Froholt: Gunn og Gunnar Pedersen
 • Østre Grimenes: Lillian og Per Tollef Knudsen
 • Øvre Grimenes: Elisabeth Ording og Anders Grimnes
 • Nedre Grimenes: Kristin Meinich Knutssøn og Arne Auen Grimenes
 • Tjusnes: Else Marie Wergeland Franck
 • Buene: Anna Margit og Tom Storemyr
 • Kommuneskogen: Lillesand kommune v. Camilla Espedalen
 • Fjelland Sameie: Inger Alette Grimnes m.fl.
 • Øvre Vatne: Synnøve og Sverre Vennesland
 • Nedre Vatne: Grethe og Syvert Unander
 • Kaldvell sameie: Per Mollatt m.fl.
 • Bjørkestøl: Bente og Dagfinn Grimenæs
 • Heldal: Evy og Kristen Heldal
 • Teinemyr: Geir Sørensen

 

Oppdatert 10.06.06 Webmester.