1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT

 

Grimevann fiskelag
Leverandør av Lillesandsk fiskelykke

Vi ønsker velkommen til
Vestre Grimevann, Østre Grimevann og Kaldvellelva

Hilsen Britt og Oddbjørn, Signe og Jens på Tingsbekk, Gunn og Gunnar på Froholt, Julie Margrethe og Glenn Morten og Per Tollef på Østre Grimenes, Elisabeth og Anders på Øvre Grimenes, Kristin og Arne Auen på Nedre Grimenes, Tjusnes ved Elisabeth og Ivar, Camilla og Øystein, Anna Margit og Tom i Vestre Buene, Nina Merete og Jan Einar på Øvre Vatne, Vibeke og Stian på Nedre Vatne, Kommuneskogen ved Ole Martin og Halvard, Fjelland sameie ved Aanon, Kaldvell sameie ved Thomas M.,Bente og Dagfinn på Bjørkestøl, Magnus på Heldal, Geir i Teinemyr og Thomas W. i Sådeholla.


NYHETER

OBS! Det er ikke lengere tillat og fiske sjøørret i Kaldvellelva!
Miljødirektorate har stengt manger elver på sørlandet for fiske, inkludert Kaldvellelva opp til Sliperifossen.

Velkommen til sesongen 2022!
Det er i år 67 år siden eierne av Grimevannene åpnet fisket i vannet for allmennheten! Og vi har fortsatt svært lave fiskekortpriser, kr 150 for hele sesongen.
Skitt fiske!

Kjøp fiskekort på nett!
Vi har nå fått ny løsning for salg av fiskekort på nett. Fiskekort kan nå kjøpes på mittfiske.no . Kort og Vipps betaling. Ellers kan det kjøpes på gårdene rundt Grimevannene, YX Gaupemyr og Best Birkeland.


Vi er også på Facebook!

Husk bålforbudet!
Husk totalforbudet mot bruk av åpen ild langs Grimevannene og Kaldvelleva fra 15. april til 15. september. Det har vært flere stygge skogbranner i området de senere årene og oppsynet er intensivert. Evt. tillatelse til å tenne bål i denne perioden må innhentes skriftlig fra grunneier og brannmester.

Fritt fiske for alle opp til 18 år!
Åsrmøtet i Grimenes fiskelag har bestemt at all ungdom får fiske gratis i Grimevannene og Kaldvelleva. Hittil har ordningen vært begerenset til barn under 16 år, men vi utvider nå ordningen til å gjelde til og med den sesongen du fyller 18. Vi håper på denne måten at flere Lillesandsungdommer vil opppleve naturgleden ved å utnytte den matressursen og gledesressursen som fiske representerer.

Forskrift for fiske av laks og sjøørret i Aust-Agder,
fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder den 11. februar 2014 kan lastes ned her.

Flerbruksplan for Bukilen.
Flerbruksplanen for Bukilen som grunneierene rundt Bukilen i Vestre Grimevann lagret i 1998 kan lastes ned her.

Flere fagrapporter.
To fagrapporter som lenge har vært vanskelige å få tak i er nå igjen tilgjengelige etter at fiskelaget har fått scannet dem inn som pdf-filøer. Takk til Jens Åne Grimenes for vel utført arbeid. Rapportene gjengis med tillatelse av forfatterne og kan lastes ned til fri bruk av skoler og privatpersoner.
- Vassdragsplan for Stigselvvassdraget (15 MB)
Lillesand, Birkenes og Grimstad kommune, 1996
- Einar Kleiven: Kalkingsresponsar på ulike fiskeartar i Vestre og Austre Grimevatn, Lillesand, og historia om lagesilda på Sørlandet. (25 MB)
Norsk institutt for vannforskning - NIVA, 1999

Last ned fagrapporter om vassdraget - GRATIS!
Det er nylig publisert flere vitenskapelige rapporter om fiskestammene i Stigselvvassdraget. Disse er nå tilgjengelige for nedlasting som pdf-filer:
- Reidar Borgstrøm: Fiskesamfunna i Austre og Vestre Grimevatn 2004. Universitet for miljø og biovitenskap, 2005.
- Einar Kleiven: Prøvefiske i Vestre og Austre Grimevatn 2003.
Norsk institutt for vannforskning - NIVA, 2004

Last ned Fiskekart for Grimevannene - GRATIS!
Et av fiskelagets medlemmer, Per Mollatt, har laget kart med lokale stedsnavn over Grimevannene til bruk for interesserte fiskere. Kartene kan kjøpes i plastlaminert utgave i Lillesands Sparebank for kr 50 pr stk, eller du kan laste dem ned som pdf-fil her. Kartet kan bare lastes ned for privat bruk og undervisningsbruk. All annen bruk må avtales med Per Mollatt.
- Kart over Østre Grimevann og Vestre Grimevann (2MB)

Kulturkart
Kulturkart over Stigselvvassdraget er utarbeidet for den øvre delen. Det kan du også kjøpe på Kommunetorvet i Lillesand Rådhus for kr 50 pr stk, eller du kan eller du kan laste dem ned som pdf-fil her. Kartet kan bare lastes ned for privat brukog undervisningsbruk. All annen bruk må avtales med Per Mollatt.
150 dpi ( 1,2 MB) - Trykkvalitet (15 MB)
Kartet er i tilnærmet A3-format. Velg "Tilpass til papir" ved utskrift.

Padling på Grimevannene
Skal du på padletur på Grimevannene, så finner du en padleguide her for:
- Vestre Grimevann
- Østre Grimevann

Værmelding for Grimevannene og Kaldvelllelva
Her kan du hente værmeldinger for fisketuren din:
- Kaldvell på YR
- Grimenes på YR
- Vatne på YR

Last ned informasjonsmateriell selv.
Vi har lagt ut en del informasjonsmateriell fra fiskelaget som pdf-filer:
- Informasjonshefte til fiskekortkjøpere
- Informasjonsplakat
- Plakat om fiske i Kaldvellelva
- Plakat om Budalen

Grimevann fiskelag - 50-årsjubileum
I 2005 feiret Grimevann fiskelag at det var 50 år siden grunneierne åpnet fisket i Grimevannene for allmenheten. Begivenheten ble omtalt i flere media, blant annet i Fædrelandsvennen.


Oppdatert 29.05.22 . Webmester.